Merak Ettikleriniz

OSB’lerde Yeni Düzenlemeler

Organize Sanayi Bölgelerinde arsa tahsisine ilişkin yaşanan sorunları ortadan kaldırmasına yönelik yeni düzenlemeler hakkında bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, OSB yapılanmalarında bazı keyfi uygulamalara rastladıklarını dile getirdi. Konuyla ilgi birçok ilden şikayetlerin gündeme geldiğini belirten Varank, “Buradan yola çıkarak yatırımcılarımızın karşılaştığı sorunlara yönetmelik çerçevesinde el attık. Farklı düzenlemelere yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. STK, sanayicilerimiz ve tüm paydaşlarımızın görüşlerini alarak, söz konusu yönetmeliği hazırladık. Bu yönetmelikle OSB’lerde çarklar artık daha hızlı dönecek” şeklinde konuştu. OSB’lerde yeni düzenlemeler üreticiyi teşvik edecek maddelerle çok cazip.

Read More

Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri’nin Dönüşümü Raporu

Rapordaki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile UNDP’nin birlikte yürüttüğü “2023’e Doğru Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri’nin Dönüşümü” adlı rapordan bahsedelim. OSB’lerde ileri teknolojili ve katma değerli üretimin yapılabilmesi için iki politik model geliştirildiği dile getirildi. Yenilik tabanlı ekonomi ve dijitalleşmenin getirdiği dönüşüm ihtiyacı, OSB uygulamalarında da bir takım revizyon çalışmalarını gündeme getirdi.

Read More

OSB’lerde Ekolojik Çevre Nasıl Kurulur?

Kentlerde olduğu gibi OSB’lerde de üretim kalitesini artırmak, yaşanabilir, sağlıklı ve kimlik sahibi yapılar için planlı tasarımın teknoloji ile buluşması kayda değer önem taşıyor. Sürdürülebilir OSB’lerin hayata geçmesi, planlama süreçlerinin ekolojik temele dayandırılması, çevreyle uyumlu bir yaşam için yenilenebilir ve çevreci ekonomi yapısının desteklenmesi kentlerin sanayileşme sürecinde oldukça belirleyici faktörlerdir. OSB’lerde ekolojik çevre nasıl kurulur? sorusuna değinelim.

Read More

Organize Sanayi Bölgelerinin Yeni Hedefi

Katma değerli üretime dönme çabası OSB’lerin yeni hedefini oluşturuyor. Türkiye, OSB’ler ve ardından serbest bölgelerle gelişen 50 yılı aşkın organize üretim deneyiminden sonra artık hem kendi ihtiyaçları hem de global pazardaki değişim nedeniyle yeni bir dönemecin eşiğine geldi. İlk OSB deneyimini 1962 yılında alınan kararla yaşayan ve bugüne kadar geleneksel üretim teknikleri ile teknoloji ithal eden bir yapıda ilerleyen OSB’ler, küresel rekabetin bir parçası olmak için artık katma değerli üretime ağırlık vermek zorunda.

Read More

Planlama Stratejileri

Planlama stratejileri ve OSB’lerin gelişimi üzerindeki etkileri konusunda söylenecek çok şey var. Küresel nüfus artışı ve kentleşmenin arazi kullanım taleplerini ve çeşitliliğini artırdığı günümüzde, bölgelerin eşitsiz gelişimi planlı gelişme sorununu ortaya çıkardı.

Read More

OSBÜK – Reel Ekonominin Lokomotif Gücü OSB’ler

OSBÜK – Reel ekonominin lokomotif gücü OSB’ler.. Yurt genelinde 80 kentte 325 OSB bulunur ve bu bölgelerde 50 bin fabrika üretim yapar. 1 milyon 750 bin kişinin istihdam edildiği OSB’ler istihdamın ve ihracatın başlıca kaynağı. 2017 yılında, Türkiye sanayisinde 138 milyar kWh elektrik tüketimi yapıldı; bunun yüzde 29’unu, yani 40 milyar kWh’sini ise OSB’ler kullandı. Söz konusu verilere bakıldığında OSB’lerin reel ekonominin gerçek karşılığı durumunda olduğunu fark etmemiz ise kaçınılmaz. – OSBÜK.

Read More