Notlar

Kilis Birinci Sırada

OSB arsalarını il nüfusuna göre değerlendirdiğimizde, kişi başına en yüksek OSB arsası düşen il olarak, 122,77 m2/kişi ile Kilis birinci sıraya oturuyor

Türkiye’deki OSB Yüzölçümü

Türkiye’deki 327 OSB’nin toplam yüzölçümü 95.371,83 hektara (954 milyon metrekare) ulaşıyor. Bu miktarı ülkemizin toplam nüfusuna göre değerlendirdiğimizde kişi başına 12,12 metrekare nitelikli sanayi arsası üretiliyor.

Coğrafi Bölgelere Göre OSB Dağılımı

Türkiye’de OSB’lerin sayısı 327’ye ulaştı. 89’u Marmara bölgesi, 50 Ege Bölgesi, 28 Akdeniz Bölgesi, 56 Karadeniz Bölgesi, 24 Doğu Anadolu Bölgesi, 53 İç Anadolu Bölgesi, 27 Güneydoğu Anadolu Bölgesi.