Kilis Birinci Sırada

OSB arsalarını il nüfusuna göre değerlendirdiğimizde, kişi başına en yüksek OSB arsası düşen il olarak, 122,77 m2/kişi ile Kilis birinci sıraya oturuyor