OSB’lerde Yeni Düzenlemeler

Organize Sanayi Bölgelerinde arsa tahsisine ilişkin yaşanan sorunları ortadan kaldırmasına yönelik yeni düzenlemeler hakkında bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, OSB yapılanmalarında bazı keyfi uygulamalara rastladıklarını dile getirdi. Konuyla ilgi birçok ilden şikayetlerin gündeme geldiğini belirten Varank, “Buradan yola çıkarak yatırımcılarımızın karşılaştığı sorunlara yönetmelik çerçevesinde el attık. Farklı düzenlemelere yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. STK, sanayicilerimiz ve tüm paydaşlarımızın görüşlerini alarak, söz konusu yönetmeliği hazırladık. Bu yönetmelikle OSB’lerde çarklar artık daha hızlı dönecek” şeklinde konuştu. OSB’lerde yeni düzenlemeler üreticiyi teşvik edecek maddelerle çok cazip.

OSB’lerde yeni düzenlemeler, yatırımcılara birçok kolaylık sağlıyor!

OSB’lerde yeni düzenlemeler
OSB’lerde yeni düzenlemeler

Arsa tahsis işlemleri hızlandırılacak.

OSB’lerde arsa tahsislerine ilişkin sanayici ve üreticilerden gelen önerileri dikkate aldıklarını belirten Mustafa Varank, süreci hızlandıracaklarını belirtti. OSB’lerin tahsis edilmemiş parsellerine ilişkin bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde herkesle paylaşacaklarını açıklayan Varank, spekülatif arsa tahsis ve satışlarına asla izin vermeyeceklerini söyledi. Yatırımcıların arsa tahsis başvurularının 30 gün içinde neticelendirileceğini açıklayan Varank, “Yatırımcı reddedilirse 15 gün içinde gerekçeli karar hem yatırımcıya hem de bakanlığımıza bildirilecek, keyfiliğe müsaade edilmeyecek” dedi.  Öte yandan OSB’lerin olağan veya olağanüstü genel kurullarının toplanması için çağrı yapılmaması durumunda nihai kararın bakanlığı tarafından verileceğinin altını çizdi. OSB’lerde, atıklardan enerji üreten tesisler kurulabileceğini aktardı. Yeni yönetmelikle, atıklardan enerji üretilebilecek tesislerin kurulması için yoruma açık maddelerin netleştirildiğini ve hangi durumlarda bu tesislerin kurulabileceğinin anlatıldığını belirtti. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sadeleştirilen yeni yönetmelik, OSB’lerin daha yatırım dostu üretim alanları haline gelmesinin önünü açıyor.
Nihai kararın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda olduğunu söyleyen Mustafa Varank, OSB’lerin olağan veya olağanüstü genel kurullarının toplanması için çağrı yapıldığını söyledi. Genel kurul çağrısı yapılmaması durumunda ise, nihai kararın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verileceğini belirtti. Varank konuyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: “İmar planları daha şeffaf ve sanayi parsellerinde, ifraz şartları genişletildi. Yapı ve yapı ile ilgili esaslar teknik ihtiyaçlara göre yeniden düzenlendi. İmar planı askı süreçlerinde uygulama daha şeffaf oldu.”

Yenilenebilir enerji tesislerine hız verilecek.

Yeni yönetmelik kapsamında OSB’lerde, atıklardan enerji üreten tesisler kurulabileceklerini anlatan Mustafa Varank, OSB ve katılımcıların ihtiyaçlarına yönelik olarak güneş ve rüzgardan elektrik enerjisi üreten tesislerin açılabileceğini dile getirdi. OSB’lerde arsa tahsislerine ilişkin parsellerin üretime geçme hızının artırıldığını bildiren Varank, arsa tahsis süreçlerinde, yatırımın da kolaylaştığını anlattı. Yatırımcıların arsa tahsis başvurularının 30 gün içinde sonuçlandırılacağını söyleyen Varank, yatırımcı reddedilirse 15 gün içinde gerekçeli kararın hem yatırımcıya hem de bakanlığa bildirileceğini aktardı.

Parsel mülkiyet devri

OSB’lerin diğer kurum ve kuruluşlardan teknik altyapı hizmeti alabilmesi için parsel mülkiyet devrinin mümkün hale getirildiğini dile getiren Mustafa Varank, “Buradaki düzenlenme; OSB’lere hizmet veren doğal gaz dağıtım şirketlerine geçici mülkiyet hakkı verilmesiyle ilgili. Yeni yönetmelikle birlikte; OSB hizmet aldığı sürece geçici olarak mülkiyeti dağıtım şirketine verebilecek, bu hizmeti sonlandırdığı zaman da mülkiyeti tekrar OSB’nin geri alması mümkün olacak” dedi.

Arsa tahsis süreleri uzatılacak.

Arsa tahsis süreçlerinde katılımcının yapı ruhsatı ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma süreleri yeniden düzenlendiğini bildiren Mustafa Varank,  yönetim kuruluna bu sürelerin uzatma yetkisinin verildiğini açıkladı. Bu sayede yönetim kurulu, tahsis tarihinden itibaren bir yıl olan yapı ruhsatı alma süresini 18 aya kadar uzatabileceğini vurgulayan Varank,  yapı ruhsatının alınan tarihten itibarıyla iki yıl olan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma süresini iki yıl daha uzatabileceğini kaydetti.
Yine Resmi Gazete’de yayımlanan bir başka yönetmelikle OSB’lerin yer seçimine ilişkin düzenlemeler de yapıldı. Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği ile getirilen yenilikleri ise şöyle sıralayabiliriz; OSB alanı ve genişleme alanı seçiminde bürokrasi azalacak, Mer’i planlarda hali hazırda sanayi alanı olarak lekeli alanların OSB olarak değerlendirilmesi sürecinde gereksiz bürokrasi ortadan kalkacak. Komisyon üyelerine Kalkınma Ajansları dâhil edilerek, bölgelerindeki genel politika, strateji, tecrübe ve deneyimlerinden OSB yer seçimlerinde faydalanılması imkânı sağlandı.
Etiket : OSB’lerde yeni düzenlemeler

Bunlarla da İlgilenebilirsiniz

0 Yorum var

Henüz yorum yok!

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.