OSBÜK – Reel Ekonominin Lokomotif Gücü OSB’ler

Yurt genelinde 80 kentte 325 OSB bulunur ve bu bölgelerde 50 bin fabrika üretim yapar. 1 milyon 750 bin kişinin istihdam edildiği OSB’ler istihdamın ve ihracatın başlıca kaynağı. 2017 yılında, Türkiye sanayisinde 138 milyar kWh elektrik tüketimi yapıldı; bunun yüzde 29’unu, yani 40 milyar kWh’sini ise OSB’ler kullandı. Söz konusu verilere bakıldığında OSB’lerin reel ekonominin gerçek karşılığı durumunda olduğunu fark etmemiz ise kaçınılmaz. – OSBÜK.

OSBÜK – Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu

Organize sanayi bölgelerinin tarihini, aslında Türkiye’de sanayileşmenin tarihi olarak görebiliriz. 1961 yılında Bursa’da ilk OSB’nin kurulmasıyla başlayan organize sanayi bölgelerinin gelişim süreci, bugün yurt geneline başarılı bir şekilde yayılmış olup, mevcut durumda 80 kentte 325 organize sanayi bölgesi bulunur. Bu organize sanayi bölgelerinde 50 binin üzerinde fabrika üretim yaparak, yaklaşık 1 milyon 750 bin kişiyi doğrudan istihdam eder.

OSBÜK - Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu
OSBÜK – Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu

OSB’ler yerli ve milli üretim için hazır.

Gelinen noktada OSB’ler; 80 şehirde planlı sanayi üretiminin, güçlü istihdamın ve ihracatın kaynağı haline geldi. Sadece elektrik tüketimine baktığımızda bile OSB’lerin sanayi üretimindeki aktif katkısını net olarak görüyoruz. 2017 yılında, Türkiye sanayisinde 138 milyar kWh elektrik tüketildi. Bunun yüzde 29’unu, yani 40 milyar kWh’sini OSB’ler kullanmıştır. Başka bir ifadeyle, OSB’ler bu ülkede reel ekonominin gerçek karşılığı durumundalar. Türkiye’nin sanayide gösterdiği başarının temel unsurlarından olan OSB’ler, ülkenin gelecek vizyonunda da yerini almaya, yerli ve milli üretime en güçlü desteği vermeye hazır.  

OSB camiası bugüne kadar ülkenin sanayileşmesinde hep öncü oldu. Şimdi hepimiz için, Türkiye’nin yerli ve milli sanayi hamlesine daha fazla katkı verme, öncülük etme zamanı. Üretimde ithalata bağımlılığı düşürecek yeni sanayi politikalarına da ihtiyaç var.  

Yerlileştirme öncelikli başlığımız olmalı.

Bugün ülkenin sanayide geldiği yer kesinlikle küçümsenemez. Özellikle döviz kurundaki artıştan kaynaklı ekonomik sorunların temelinde, yüksek ithalat bağımlılığının yattığını biliyoruz. Bu durumu rakamlarla değerlendirecek olursak; 2017 yılında 233.8 milyar dolarlık ithalat yapıldı. Bu ithalatın yüzde 73.3’ü ara mallarından oluşurken; yine söz konusu dönemde imalat sanayisi, 2 bin 768 ürün grubunda 104.8 milyar dolarlık ara malı ithal etti. İşte bu tabloyu hızla yerlileştirmek, millileştirmek bizim elimizde. Yeni Ekonomi Programı’nda bu noktaya vurgu yapılması, cari açığın düşürülmesi için yerlileştirilmeye işaret edilmesi son derece önemli.

Dış ticaret açığı veren sektörler daha fazla desteklenmeli.

Bu konuda ülkemizin somut başarı elde ettiği savunma sanayinde izlenen politikalar, bizlere yol gösterici olacaktır. Ülkemiz savunma sanayinde izlediği stratejiyle yüzde 80 olan dışa bağımlılık oranını, yüzde 65 yerlilik oranına evirmeyi başardı. Sadece bu örnek bile artık genel teşvik politikalarından çok, sektörel teşviklerin ön plana alınması gerektiğine işaret ediyor. Stratejik önemdeki öncelikli sektöre; dış ticaret açığı veren sektörlere odaklanmalı ve bu sektörleri daha fazla desteklenmeli.

Üretim ile bilimsel bilginin sanayi alanlarında buluşması önemli!

OSBÜK, OSB’lerin niteliğini artırmak için sürekli çalışıyor. Bu konuda artık Türkiye’de yeni kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinin, mesleki ve teknik liselerin, teknik üniversitelerin sanayi bölgelerinin içinde kurulması, üretimle bilimsel bilginin bu sanayi alanlarında buluşturulması çok önemli. Daha yüksek katma değer üretmek, kendi teknolojimizi geliştirmek için bu tür adımları hızla atmamız gerekiyor. Hem ülke olarak, hem de bu ülkede planlı sanayileşmenin öncüsü olan OSB’ler olarak AR-GE’yi, tasarımı, kaynak verimliliğini eskisinden daha fazla önemsememiz gerekiyor.  Çünkü; dünyada bol para dönemi kapandı, kıt para dönemi başladı. Her birimiz kendi hayatımızda, kendi işletmelerimizde artık bu gerçeği kabul ederek, eski alışkanlıklarımızı gözden geçirmek, yatırımlarımızı nasıl daha verimli hale getirebiliriz diye özel bir başlık açmak zorundayız.

Türkiye hali hazırda yaşanan süreç sonunda zor da olsa, elbet güçlenecektir!

Etiket : OSBÜK

Bunları da okuyabilirsiniz

Türkiye’de OSB uygulamaları
Dünya’da OSB uygulamaları
OSB Nedir?