Türkiye’de Rakamlarla OSB

OSB’ler dış ticaret açığının azalması için yerliliğe ve katma değere yöneliyor. Türkiye’de Rakamlarla OSB ve OSB’lerin gelişimi..

Türkiye, üretimde ithalata bağımlılığını düşürecek yeni sanayi politikalarına ihtiyaç var. Bu politikaları geliştirmek için yerlileştirme öncelikli başlıklar arasındadır. Özellikle döviz kurundaki artıştan kaynaklı ekonomik sorunların temelinde, Türkiye’nin yüksek ithalat bağımlılığı olduğunu aşikar. Bu durumu rakamlarla değerlendirecek olursak 2017’de toplam 233.8 milyar dolarlık ithalat yapıldı. Bu ithalatın yüzde 73.3’ü ara mallarından oluşuyor. Yine söz konusu dönemde imalat sanayisi 2 bin 768 ürün grubunda 104.8 milyar dolarlık ara malı ithal etti. İşte bu tablonun hızla yerlileştirmesi için organize sanayi bölgelerinin (OSB) daha fazla Ar-Ge’ye, inovasyona, eğitime ve yerli üretime ağırlık vermesi gerekiyor. Yeni Ekonomi Programı’nda da dış ticaret açığının düşürülmesi için yerliliğe işaret edilmesi ile OSB’lerin yeni dönemde yerli üretime ağırlık vereceği dile getiriliyor.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’ndan (OSBÜK) alınan verilere göre, bugün itibarıyla Türkiye’nin 80 şehrinde 325 organize sanayi bölgesi bulunuyor. Bu organize sanayi bölgelerinde yaklaşık 50 bin fabrika üretim yapıyor. Söz konusu fabrikalar, yaklaşık bir milyon 750 bin kişiyi doğrudan istihdam ediyor. Gelinen noktada, OSB’ler 80 şehirde planlı sanayi üretiminin, istihdamın ve ihracatın kaynağı haline geldi. Bunun yanında Türkiye’de yeni kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinin, mesleki ve teknik liselerin, teknik üniversitelerin sanayi bölgelerinde kurulması, üretimle bilimsel bilginin bu sanayi alanlarında buluşturulması Türkiye ekonomisinin geliştirilmesi açısından olumlu adımların başında geliyor.

Türkiye'de Rakamlarla OSB
Türkiye’de Rakamlarla OSB

Ar-Ge, tasarım ve kaynak verimliliğine daha fazla öncelik verilmesi gerekiyor.

Uzmanlar Türkiye’deki firmaların daha yüksek katma değerli ürün imalatı ve kendi teknolojisini geliştirmesi için adımların adımlar atması gerektiğinin altını çiziyor. Bu doğrultuda Türkiye’nin; Ar-Ge, tasarım ve kaynak verimliliğine eskisinden daha fazla öncelik vermek zorunda olduğu vurgulanıyor. Türkiye, özellikle savunma sanayiinde izlediği stratejiyle yüzde 80 olan dışa bağımlılık oranını, yüzde 65 yerlilik oranına çevirmeyi başardı. Sadece bu örnek bile artık genel teşvik politikalarından çok, sektörel teşvikleri ön plana alınması gerektiğine işaret ediyor. Stratejik önemdeki öncelikli sektörlere, yani Türkiye’nin dış ticaret açığı verdiği sektörlere odaklanarak, bu sektörlerin daha fazla desteklemesi önem arz ediyor. Türkiye’de rakamlarla OSB konumuza örneklemelerle devam edelim.

Öte yandan, sadece elektrik tüketimine bakıldığında OSB’lerin sanayi üretimindeki aktif katkısı net olarak görülüyor. 2017 yılında, Türkiye’de sanayide 138 milyar kw/h elektrik tüketildi. Bunun yüzde 29’unu, yani 40 milyar kWh OSB’lerde kullanıldı.

OSB’ler, üniversite-sanayi iş birliğine odaklanıyor.

OSB’lerin önemli gündem maddelerinin başında Endüstri 4.0’a geçiş konusu geliyor. Küresel ölçekte sanayideki dönüşümün yansımaları Türkiye’deki OSB’lerde de görülüyor. İlk OSB deneyimini 1962 yılında alınan kararla yaşayan ve bugüne kadar geleneksel üretim teknikleri ile teknoloji ithal eden bir yapıda ilerleyen OSB’lerin, küresel rekabetin bir parçası olmak için artık katma değerli üretime ağırlık vermek zorunda olduğu belirtiliyor. Bugünün koşullarında, teknolojiyi ithal edenin değil teknolojiyi üretip, satan ve bunu üretim tekniklerine uygulayan bölgelerin ayakta kalabileceği sıklıkla dile getiriliyor. Üretim üslerinin rekabette ucuz iş gücü ile öne çıkmak yerine teknoloji ile bütünleşik bitmiş ürün imal etmek istemesi ise OSB’lerin yeni dönem hedefinin ana parçasını oluşturuyor. Bünyelerindeki firmaların katma değerli üretime yönelmesini isteyen OSB’ler, üniversite-sanayi iş birliğine odaklanıyor. Bu kapsamda OSB’lerde teknokentler ve teknoloji geliştirme bölgeleri yaygınlaşıyor.

Bugüne kadar istisnai bölgeler hariç yarı mamul ve yedek parça ağırlıklı üretim yapan, ancak Türkiye’deki sanayi iş gücünün kayda değer bölümünü toplayan OSB’ler için yeni dönüşüm hareketinin katma değerli üretimle gerçekleşebileceğine dikkat çekiliyor. Uzmanlar, bu noktada devlet, üniversite ve sanayi işbirliğinin önemine vurgu yapıyor. 2000’li yılların başında rekabette öne çıkmak için temel argüman olarak gösterilen ucuz iş gücü kavramının artık tek başına rekabet için yeterli olmayacağının altını çizen uzmanlar, birçok krizle boğuşan ancak buna rağmen üretmekten vazgeçmeyen Türkiye’nin üretim üslerinin, birliktelik temelinde ilerleyeceğinin altını çiziyor.

Sanayide kümelenme yaygınlaşıyor..

Bununla birlikte üretimde katma değeri artıracak bir başka modelin ise kümelenme olduğu vurgulanıyor. Aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların iş birliği yaparak, katma değerli ürün imal edilmesi temeline dayanan ve Türkiye sanayisinin verimliliği ile rekabet gücünü artırmak amacını taşıyan  kümelenme uygulamaları, giderek yaygınlaşıyor. Savunma sanayii, enerji, medikal, kauçuk, haberleşme, iş makineleri, raylı sistemler, tekstil, gemi inşa gibi birçok sektörde faaliyet gösteren firmalar, kümelenme eğiliminde. Oluşturulan kümeler, son yıllarda OSB’ler başta olmak üzere  üniversiteler ve sanayi odalarının bünyelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da desteklenen başarılı kümelenmelerin sayısı İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere  yurt genelinde artıyor. Küme üyesi firmaların iş birlikleri ile yeni ve katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkıyor.

Öte yandan, Türkiye’de katma değerli üretime odaklanması gereken OSB’lerin bugüne kadar çeşitli sorunlar ile karşılaştığının altı çiziliyor. Girdi maliyetlerini olumsuz etkileyen yükler, düşük teknoloji odaklı geleneksel üretim teknikleri, hammadde bakımından dışa bağımlı olunması, orta yüksek ve yüksek teknoloji üretimi için ihtiyaç duyulan finansal destek, yeni genişleme sahalarının kıtlığı, yoğun bürokrasi ve yerel yönetimin vizyonu üretim üslerindeki sorunların sadece birkaçını oluşturuyor.

OSB’lerde bedelsiz arsanın kapsamı genişledi..

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisinin genişletilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, dördüncü kademe gelişmiş ilçelerde bulunan OSB arazileri de bedelsiz tahsis edilecektir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açıkladığı Destek ve Önlem Paketi’nde yer alan bir madde daha hayata geçirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamı genişletildi. Buna göre, 4’üncü kademe gelişmiş ilçelerde de bedelsiz arsa tahsisi yapılabilecek. 5’inci ve 6’ncı kademede bulunan ilçelerde mevcut ‘bedelsiz arsa’ uygulamasına devam edilecek. Diğer yandan ikinci ve üçüncü kademe gelişmiş ilçelerdeki OSB’lerde uygulanan indirim oranları artırıldı. Daha önce yüzde 40 indirim oranına sahip ikinci kademe ilçeler yüzde 60’a, yüzde 60 indirim oranına sahip üçüncü kademe ilçelerde ise yüzde 80’e çıkarıldı. Kararla OSB’lerdeki boş parsellerin yatırıma daha hızlı bir şekilde kazandırılarak üretimin ve istihdamın artırılması hedefleniyor.

Türkiye’de Rakamlarla OSB

325 ADET : TÜRKİYE’DEKİ OSB SAYISI

50 BİN ADET : OSB’LERDEKİ FABRİKA SAYISI

40 MİLYAR kWh : 2017’DE OSB’LERDE TÜKETİLEN ELEKTRİK MİKTARI

1.7 MİLYON KİŞİ : OSB’LERDE İSTİHDAM EDİLEN KİŞİ SAYISI

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz!

Türkiye’de OSB uygulamaları
Dünya’da OSB uygulamaları

Etiket : Türkiye’de Rakamlarla OSB